Договір публічної оферти

 

ТОВ Зеро транс, що діє на підставі Статуту, в особі директора Канюка Дмитро Станіславович (Далі «ТОВ Зеротранс»), ЄДРПОУ 44373775, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб (далі Користувач) укласти Договір публічної оферти (далі Договір), з метою пошуку і / або придбання квитків за допомогою сайту zerotrans.com.ua (далі Сайт), і / або додаткових сервісів «ТОВ Зеротранс».

Користувач може діяти в рамках Договору від свого імені і в свою користь і / або від імені третьої сторони і на її користь, в такому випадку користувач діє виключно в межах повноважень, наданих третьою стороною.

«ТОВ Зеротранс» є інтегрованим дистриб’ютором послуг перевезення, що поставляються перевізниками, автостанціями, консолідаторами ресурсів перевізника і третіми особами, далі званими «Постачальник».

Квиток (в тому числі і електронний квиток) – проїзний документ встановленої форми, який дає право пасажиру на отримання транспортних послуг автобусного перевезення, створений в автоматизованій системі «ТОВ Зеротранс», направляється на електронну адресу, вказану при замовленні або іншим чином, видається користувачу.

Номер квитка є номером договору публічної оферти і номером договору пасажирського перевезення.

Користувач і «ТОВ Зеротранс» знайомі з загальними вимогами укладення договорів, дотримання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи повним обсягом цивільної дієздатності та цивільної правоздатності, мають відповідні повноваження на укладення такої угоди, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, котре відповідає внутрішній волі учасників цієї угоди, маючи на меті реальне настання правових наслідків, розуміючи правову природу цієї угоди, а також свої права та обов’язки за Договором, відповідно до чинного законодавства уклали цей Договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
  1. За договором, «ТОВ Зеротранс» надає послуги з пошуку відповідного Постачальника, відповідно до дати, часом і напрямком обраним Користувачем, формування стикувань різних Постачальників, укладення договору перевезення (шляхом продажу / придбання квитка), оформлення квитків різних Постачальників одним замовленням, попереднього продажу квитків, бронювання місць, замовлення квитка по телефону, переоформлення квитка, пошук оптимального розкладу за запитом Користувача, сервісне обслуговування Користувача, в тому числі і цілодобову підтримку Користувачеві Центром сервісного обслуговування, додаткові послуги по запитам Користувача, а також попередньої оплати квитка засобами отриманими від Користувача (далі Послуги).
  2. За надані Послуги, «ТОВ Зеротранс» отримує винагороду, що складається з суми коштів, що входять у вартість квитка і певні, як Агентська винагорода (оплачується Постачальником) і Сервісний збір (оплачується користувачем).
  3. «ТОВ Зеротранс», діючи як агент від імені, за рахунок в інтересах Постачальника, за допомогою сайту, продає автобусну пасажирське перевезення (Квиток), спеціальні пропозиції, знижки та надає інформацію про постачальників.
  4. Кожне придбання квитка окремо взятого Постачальника, підпорядковується правилам та умовам саме цього Постачальника і є невід’ємною частиною Договору.
  5. У разі придбання декількох квитків одним замовленням, правила і умови того чи іншого Постачальника можуть відрізнятися.
  6. Недотримання правил і умов Постачальника та / або «ТОВ Зеротранс» може привести до відмови в доступі до Сайту, скасування замовлень і та / або придбаних послуг, в тому і числі і до можливості скористатися квитком, без повернення витрачених на його придбання засобів.
  7. Придбання квитка Користувачем на пільгових умовах (безкоштовне перевезення і т.п.) відповідно до законодавства України, здійснюється в касі / офісі відповідного Постачальника, або з дозволу відповідного Постачальника.
 2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.
  1. Користувач має право:
   1. Отримати послуги за Договором;
   2. Скористатися квитком, відповідно до обраної датою, часом, місцем відправлення та обраним Постачальником;
   3. Повернути квиток на умовах, визначених Постачальником і / або «ТОВ Зеротранс»;
   4. Вимагати компенсації нанесеного збитку, що виник в ході виконання умов Договору, шляхом направлення відповідного звернення на адресу Постачальника та / або «ТОВ Зеротранс».
   5. У разі заподіяння моральної шкоди користувачеві, діями або бездіяльністю «ТОВ Зеротранс», сума відшкодування, при її підтвердженні і обгрунтуванні не може перевищувати суму вартості квитка.
   6. Зверніть увагу, що деякі Постачальники, зобов’язують здійснити обмін і / або повернення квитка виключно в касі автостанції без можливості повернення коштів, через сайт або в офіс «ТОВ Зеротранс», де проводилася оплата. Умови такого обміну та / або повернення наведені у квитку.
  2. Користувач зобов’язаний:
   1. Здійснити попередню оплату квитка, в розмірі 100% вартості квитка, зазначеної на сайті;
   2. Перевірити дату, час, місто / місце відправлення, місто / місце прибуття відразу після покупки квитка;
   3. Завчасно прибути до місця відправлення;
   4. Повідомити «ТОВ Зеротранс» про неможливість використання квитка по тій або іншій причині;
   5. Ознайомитися з умовами повернення квитка;
   6. Зв’язатися з «ТОВ Зеротранс» до моменту оплати квитка, в разі відсутності, умов повернення придбаного квитка обраного на Сайті Постачальника.
   7. Купуючи квиток на двох або більше Постачальників або в пункт здійснення пересадки, за допомогою сайту, Користувач зобов’язаний самостійно визначити достатню кількість часу для здійснення пересадки, в тому числі якщо така посадка запропонована на Сайті. Рекомендована кількість годин очікування в пункті пересадки становить для внутрішніх державних рейсів 4, для міждержавних 8 з моменту прибуття за розкладом.
   8. ПРИМІТКА:Користувач зобов’язаний ознайомитися з правилами та умовами обраного Постачальника і купується квитка обраного Постачальника, тим самим він дає згоду виконувати зазначені правила і умови і діяти відповідно до правил і умов Постачальника. Деякі Постачальники надають можливість визначити умови повернення певного квитка тільки після його придбання. Виходячи з такої специфіки Користувач погоджується з тим, що утримання при оформленні повернення такого квитка може дорівнювати 100% вартості квитка, навіть за умови оформлення повернення квитка через 15 хвилин після його оплати.
  3. «ТОВ Зеротранс» має право:
   1. Діяти від імені Постачальника, в межах повноважень, визначених договірними відносинами;
   2. Укласти договір перевезення між Користувачем і Постачальником, на умовах та у спосіб, визначений Постачальником;
   3. Встановити і отримати додаткову винагороду з користувача за надані послуги та / або послуги.
   4. «ТОВ Зеротранс» має право записувати телефонні розмови з користувачем і / або Пасажиром, в разі звернення в сервісний центр і / або в разі обслуговування користувача / Пасажира і / або необхідності повідомити користувачеві / Пасажиру і / або отримати додаткові відомості щодо будь-якого квитка, здійсненого за допомогою сервісу «ТОВ Зеротранс» і / або Сайту.
  4. «ТОВ Зеротранс» зобов’язаний:
   1. Вчасно повідомити Постачальника про придбання квитків, і додаткові послуги, які оплачені Користувачем;
   2. Надіслати / надати Користувачеві Квиток відповідно до форми встановленої і прийнятої Постачальником;
   3. Перевести кошти, отримані від Користувача, в якості оплати квитка, на розрахунковий рахунок Постачальника;
   4. Своєчасно повідомити Користувачу про зміни в умовах надання послуг (за умови повідомлення про такі зміни Постачальником);
   5. Своєчасно повідомити Користувачу, про зміну або скасування рейсу (в разі надходження такої інформації від Постачальника);
   6. Прийняти звернення від Користувача, розглянути його самостійно або направити для розгляду відповідному Постачальника;
   7. Своєчасно повідомити Користувача про розгляд звернення, а в разі надсилання звернення Постачальника про результати його розгляду (у разі надходження такої відповіді на адресу «ТОВ Зеротранс»).
  5. ПРИМІТКА – «ТОВ Зеротранс» надає відповідь на звернення способом аналогічним його вступу. Відправлення відповіді третій стороні (в тому числі і на прохання користувача) здійснюватися не буде.
 3. ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ.
  1. Кошти, отримані від Користувача, в рахунок придбання квитка належать Постачальнику (виключаючи сервісний збору «ТОВ Зеротранс» (в разі, якщо такий збір входив у вартість квитка). «ТОВ Зеротранс» проводить розрахунок за Квиток одержав Користувач на умовах і в терміни, визначені постачальником.
  2. Користувач одноосібно відповідальний за несення всіх комісійних витрат та інших визначених банком витрат, які можуть бути додані до ціни квитка або додаткових послуг, емітентом кредитної або дебетової картки, крім випадків, в яких витрати приписані до відповідальності «ТОВ Зеротранс».
  3. Банківські послуги, пов’язані з переказом коштів в рамках Договору, оплачуються стороною, яка їх здійснює.
 4. ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЧА.
  1. В якості ідентифікатора Користувача використовується e-mail адресу і / або номер телефону, який вказаний їм при придбанні квитків.
  2. Звернення з номера телефону / e-mail адреси залишеного при придбанні квитка, дозволяє «ТОВ Зеротранс» ідентифікувати Користувача, як належну Сторону Договору з відповідними правами та обов’язками, і дозволяє здійснювати дії по відношенню, як до Договору в цілому, так і до конкретно придбаного квитка.
  3. Звернення з номера телефону / e-mail адреси залишеного при придбанні квитка, дозволяє «ТОВ Зеротранс» ідентифікувати Користувача, як належну Сторону Договору з відповідними правами та обов’язками, і дозволяє здійснювати дії по відношенню, як до Договору в цілому, так і до конкретно придбаного квитка.
  4. У разі неможливості ідентифікувати Користувача, як належну сторону Договору «ТОВ Зеротранс» залишає за собою право відмовити в розгляді звернення.
  5. Відповідальність за збереження і / або доступ до номера телефону і / або e-mail адреси покладається на Користувача.
 5. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КВИТКИ.
  1. Примусове повернення коштів за квиток:
   1. У разі повідомлення Постачальником про скасування рейсу, з тієї чи іншої причини, «ТОВ Зеротранс» здійснює повернення Коштів, отриманих в якості оплати квитка, шляхом яких вони надійшли, у 100% розмірі до вартості квитка, або при наявності, пропонує придбати інший Квиток на рейс того ж або іншого Постачальника.
  2. ПРИМІТКА: вартість квитків на рейси іншого Постачальника може відрізнятися.
  3. Добровільне повернення:
   1. У разі оформлення повернення квитка, за власною ініціативою Користувача, «ТОВ Зеротранс» повертає кошти Користувачеві, керуючись даними автоматизованих розрахунків повернення грошових коштів наданих Постачальником;
   2. Умови повернення квитка кожного Постачальника відрізняються і відповідають з внутрішніми правилами Постачальника;
   3. Агентська винагорода та Сервісний збір «ТОВ Зеротранс», в разі добровільного повернення квитка, поверненню не підлягає;
   4. У разі, якщо Квиток придбаний Користувачем за акційними і / або зниженими тарифами, в тому числі і при використанні коду, який дає право на знижку, повернення здійснюється на умовах 100% утримання від вартості квитка.
  4. Засоби або частина Коштів, за умови вирахування обов’язкових утримань, при поверненні квитка безпосередньо через сайт, перераховуються Користувачеві протягом 10 днів після відправки останнього рейсу на замовлення і / або прийнятого Постачальником і / або «ТОВ Зеротранс» рішення про повернення Користувачеві коштів, шляхом аналогічним надходження коштів.
  5. У разі незгоди Користувача з сумою повернутих коштів або підлягають поверненню коштів, рішення по сумі такого повернення, приймає виключно Постачальник.
  6. ПРИМІТКА: зверніть увагу, що Постанова Кабінету Міністрів України № 176 від 18 лютого 1997 «Про затвердження правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», ​​регулює питання повернення квитка виключно в касу автостанції, а також не охоплює поняття Постачальник, відповідно до умов Договору.
  7. Процедура повернення квитка:
   1. Користувач, подає запит на повернення через особистий кабінет на сайті або за телефонами служби технічної підтримки, докладно описуючи ситуацію або надаючи супровідну інформацію (докази) при подачі запиту на повернення.
   2. Шляхи оформлення / подачі запиту на повернення квитка користувачем:
    1. Варіант А. Користувач авторизується на Сайті за допомогою номера телефону, який вказував при замовленні;
    2. Варіант Б. Користувач переходить за посиланням на повернення наданого разом з квитком, отриманим на e-mail (вказаний при замовленні) відразу після оплати замовлення;
   3. ПРИМІТКА. У разі, коли Користувач не має можливості скористатися одним з варіантів звернення, передбачених п.5, тим самим надати «ТОВ Зеротранс» можливість ідентифікувати себе як належного користувача, «ТОВ Зеротранс» залишає за собою право відмовити в розгляді такого звернення з метою безпеки наших користувачів / Пасажирів.
   4. У разі якщо звернення користувача полягає не тільки в поверненні коштів за замовлення, то це розцінюється, як претензія і подається клієнтом в офіційній формі відповідно до закону України “Про звернення громадян”.
  8. КОМПЕНСАЦІЇ.
   1. У виняткових ситуаціях «ТОВ Зеротранс» має право повернути повну вартість або частину вартості квитка Користувачеві, без узгодження суми повернення з Постачальником. Таке повернення здійснюється за рахунок власних коштів «ТОВ Зеротранс».
   2. «ТОВ Зеротранс» не компенсує вартість або частину вартості квитка, придбаного Користувачем з метою дістатися до пункту пересадки або кінцевого пункту, придбаному, як на Сайті і / або в іншому місці / сайті.

 

 

 1. УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ.
  1. Для здійснення оформлення і придбання квитків на сайті необхідно надати певну інформацію, а саме: Ім’я і Прізвище пасажира (номер документа, за яким його можна ідентифікувати (встановлюється опціонально Постачальником)), діючий е-mail адресу і номер телефону.
  2. Також при покупці необхідно вказати платіжну інформацію, пов’язану з банківськими картками – тобто їх номери і терміни дії. Вводити дану інформацію необхідно при кожній покупці на захищеному сервісі обраної платіжної системи.
 2. ГАРАНТІЇ СТОРІН.
  1. Здійснюючи покупку через Сайт, Користувач підтверджує свою дієздатність і дає згоду на обробку своїх персональних даних.
  2. Користувач погоджується сплатити ціну квитка і відповідні податки для всіх зроблених покупок, оплачених кредитними або дебетовими картками або іншим дозволеним методом оплати.
  3. Користувач погоджується сплатити всі певні «ТОВ Зеротранс» кошти в разі, якщо платіж не здійснено, повернутий або відхилений банком Користувача.
  4. «ТОВ Зеротранс», здійснюючи продаж квитка за допомогою сайту, підтверджує наявну в нього право на продаж даного квитка, відповідно до умов і обов’язками, визначеними Постачальником.
  5. «ТОВ Зеротранс» зберігає за собою право на свій розсуд блокувати кредитні та дебетові карти з підозрілою активність.
 3. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ.
  1. Користувач підтверджує згоду з тим, що несе особисту відповідальність за надану для збереження конфіденційну інформацію.
  2. «ТОВ Зеротранс» не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті несанкціонованого використання конфіденційної інформації, залишеної Користувачем.
  3. Вся особиста інформація отримана «ТОВ Зеротранс» в результаті здійснення замовлень через сайт, зберігається відповідно до правил і положень про конфіденційність, які є невід’ємною частиною Договору.
  4. «ТОВ Зеротранс» залишає за собою право використовувати та розкривати інформацію про Користувача або про замовлення, здійснене Користувачем на умовах дотримання конфіденційності.
  5. З метою захисту ділових інтересів, «ТОВ Зеротранс» надає відповідь на письмовий запит «Про надання інформації про постачальників», що надійшов на нашу адресу з обов’язковим попередженням і отриманням дозволу Сторони по відношенню до якої здійснюється запит, в тому числі і за запитами відповідних державних або інших органів уповноважених законом на отримання такої інформації.
  6. «ТОВ Зеротранс» зберігає за собою право змінювати правила Конфіденційність в будь-який час, тільки в бік поліпшення, з подальшим розширенням збереження конфіденційної інформації.
 4. ЗГОДУ НА ОБРОБКУ персональних даних.
  1. Користувач дає згоду і підтверджує, що дані, вказані ним при покупці квитка правдиві, і користувач має право вказати їх при покупці квитка і залишити для подальшої обробки і зберігання, в тому числі, але не обмежуючись, для:
   1. передачі їх третім особам, які тим чи іншим чином пов’язані з цим Договором, або діють з метою його повного виконання;
   2. додаткового інформування Користувача про статус виконання рейсу і / або змін до його умов;
   3. подальшої обробки замовлень Користувача;
   4. отриманні сервісних повідомлень, в тому числі по акціях, бонусним програмам і знижкам, що проводяться «ТОВ Зеротранс».

 

 1. АВТОРСЬКІ І МАЙНОВІ ПРАВА, ТОВАРНІ ЗНАКИ.
  1. Всі матеріали на Сайті включаючи, але не обмежуючись назвами, логотипами, торговими знаками, знаками обслуговування, торговими іменами, фотографіями, текстами, колонками, малюнками, кліпами і іншими елементами змісту сайту (далі згадується, як «Зміст») захищені авторськими правами та правами інтелектуальної власності. Зміст контролюється і належить «ЗЕРО ТРАНС», а також третім особам, які надали дозвіл на розміщення Змісту або забезпечили «ТОВ Зеротранс» матеріалами іншим способом. Зміст охороняється законами, включаючи міжнародні угоди та інші закони щодо захисту інтелектуальних прав. Сайт зареєстрований, як спільна робота, відповідно до діючих законів про авторське право, координація, розміщення і оновлення вмісту захищені авторським правом.
  2. Користувачеві слід виходити з того, що всі Зміст сайту захищено авторським правом, якщо інше не обумовлено, і Користувач не може використовувати Сайт способом, відмінним від зазначеного в Договорі і Правилах, або без отримання на те згоди «ТОВ Зеротранс».
  3. «ТОВ Зеротранс» не дає гарантій і запевнень в тому, що використання Користувачем матеріалів, представлених на Сайті, не складе порушення прав третіх осіб. Всі товари, послуги, програми та технології, опис яких наведено на Сайті можуть бути об’єктом інших прав власності (включаючи, але не обмежуючись, авторські права, права на торговельні знаки і патентні права), що належать «ТОВ Зеротранс». «ТОВ Зеротранс» залишає за собою право докладно не обмовляти їх в цьому Договорі.
  4. Користувач визнає і погоджується з тим, що не отримує ніяких прав інтелектуальної власності, коли користується, завантажує або роздруковує захищений авторськими правами матеріал. Будь-яка спроба несанкціонованого порушення прав «ТОВ Зеротранс» пов’язана з Змістом сайту, як і будь-яка спроба нашкодити системі безпеки сайту, або використовувати Зміст сайту в цілях, не передбачених правовласником, є порушенням законодавства про авторські права, товарні знаки, нормативних актів про конфіденційну і відкритої інформації, а також інших правових норм і положень.
  5. Будь-які продукти, послуги, програми та технології, які описуються в будь-якому документі, розміщеному на цьому сайті, можуть служити предметом інших прав інтелектуальної власності, що належать «ТОВ Зеротранс».
  6. Жоден елемент змісту Сайту не повинен розумітися, як надання ліцензії або права, в порядку презумпції, позбавлення права заперечення або інше, в тому числі, але не обмежуючись, права на використання будь-яких товарних знаків, показаних на Сайті, без виданого в письмовій формівирішення «ТОВ Зеротранс» або третьою стороною, яка є власником зазначених товарних знаків. Неналежне використання будь-яких товарних знаків або будь-якого іншого матеріалу, розміщеного на Сайті, не допускається.
 2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
  1. У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін зобов’язань за Договором, винна сторона зобов’язана відшкодувати протилежній Стороні завдані і допущені такими діями збитки.
  2. Користувач особисто несе відповідальність за дотримання умов і правил обраного Постачальника і Договору, і правил використання сайту.
  3. Користувач несе одноосібну відповідальність, в зв’язку з нездатністю надати достовірну інформацію, в тому числі і про особу від імені якого він діє в рамках даного Договору, включаючи, але не обмежуючись, за неможливість використання персональної інформації на Сайті, без будь-яких винятків, в тому числі, але не обмежуючись і в разі відсутності у Користувача достовірної персональної інформації.
  4. Користувач згоден відшкодувати збитки, завдані «ТОВ Зеротранс», а якщо буде потреба, захищати інтереси «ТОВ Зеротранс» (в тому числі, але не обмежуючись – засновників, дочірніх підприємств, пов’язаних компаній, кожного з працівників, директорів, співробітників, агентів, підрядників і представників) від будь-яких претензій, збитків, витрат і зобов’язань (включаючи відповідні витрати на юридичну допомогу)), пов’язаних з виконанням умов цього Договору.
  5. ПРИМІТКА: цей Договір регулює виключно умови придбання обраного користувачем квитка, який в свою чергу є свідченням укладення договору перевезення.
 3. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТОРІН.
  1. Сторона звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок дії або бездіяльності третіх осіб.
  2. Користувач розуміє і згоден з тим, що «ТОВ Зеротранс» не несе відповідальності за будь-які прямі, непрямі, побічні та штрафні збитки; а також за незручності пов’язані з виконанням перевезення (в тому числі, але не обмежуючись, затримки рейсів, скасування рейсів, пропущені стикування рейсів) або інші можливі проблеми, які мали місце в зв’язку з Вашим відвідуванням або використанням Сайту.
  3. «ТОВ Зеротранс» не несе відповідальність за помилки або неточності в умовах і цінах з продажу автобусних квитків та інших товарів, і послуг, якщо такі надані безпосередньо Постачальником.
  4. «ТОВ Зеротранс» не несе відповідальності за втрати і збитки, понесені Користувачем в процесі поїздок в різні точки світу.
  5. Користувач погоджується з тим, що отримує доступ до товарів і послуг, і інформації про автобусних перевезеннях, доступних на Сайті під свою відповідальність.
  6. «ТОВ Зеротранс» не несе відповідальність за дії, недбалість, помилки представників і гарантії будь-якого Постачальника та / або будь-які травми, смерть, шкода майну або інший збиток, або витрати, отримані в результаті використання або доступу до послуг та / або товарів Постачальника.
  7. «ТОВ Зеротранс» не несе відповідальності за незручності і втрати, отримані Користувачем в результаті ненадання достовірної інформації при використанні Сайту, якщо така інформація надана Постачальником.
  8. «ТОВ Зеротранс» не несе відповідальності за збитки і / або втрату квитка на той чи інший вид транспорту, за збитки, отримані Користувачем в результаті запізнення автобуса в пункт, де Користувач повинен був зробити пересадку, в тому числі придбаним одним замовленням через сайт.
 4. ПРЕТЕНЗІЇ І ПІДСУДНІСТЬ.
  1. Претензійний порядок розгляду звернень не є обов’язковим.
  2. При порушенні умов Договору однією зі Сторін протилежна сторона має право звернутися до суду. Місце знаходження суду обирається відповідно до чинного законодавства України.
  3. Спори з приводу Договору, Правил та Умов що є його частиною повинні вирішуватися в індивідуальному порядку.
  4. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
  5. Всі питання про відносини між Сторонами, що не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.
  6. Зауважимо, що при порушенні умов Договору перевезення, умови якого (дата, час відправлення / прибуття, місце посадки / висадки) наведені у квитку несе Перевізник, що фактично виконує рейс. Позови до перевізника відповідно до частини 4 статті 114 Цивільного Кодексу України підпадають під поняття «Виключна підсудність» і подаються до суду за місцем знаходження перевізника.
 5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.
  1. Номер договору відповідає номеру придбаного Користувачем квитка.
  2. Датою укладення Договору є дата здійснення платежу в рахунок обраного квитка.
  3. У всьому іншому, що не передбачено Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
  4. Договір, Правила і умови є цілісним документом та мають переважну юридичну силу, в порівнянні з раніше укладеним письмовими або усними угодами між сторонами. Роздрукована версія Правил і Умов або будь-якого іншого повідомлення, створеного спочатку в електронній формі, може розглядатися в судових процесах, пов’язаних з цим Договором, Правилами та Умовами, з тієї ж значимістю і на тих же умовах, що й інші бізнес-документи, спочатку створені не в електронній, а у фізичній формі.
 6. ЛЕГІТИМНІСТЬ ЕЛЕКТРОННИХ ПОВІДОМЛЕНЬ.
  1. Основний канал комунікації між «ТОВ Зеротранс» і Користувачем – повідомлення електронними листами або публікація інформації на Сайті. Користувач погоджується з тим, що всі повідомлення, новини та інші комунікації в електронній формі відповідають тим же юридичним вимогам, що і повідомлення в паперовому вигляді.

Правила використання сайту zerotrans.com.ua

Дані правила є невід’ємною частиною Договору публічної оферти і поширюються на всіх відвідувачів і користувачів сайту zerotrans.com.ua (далі Сайт), як справжніх, так і майбутніх.

Використовуючи Сайт або матеріали сайту, Користувач висловлює свою безумовну згоду з даними Правилами.

Примітка щодо користування цим сайтом дітьми. Даний сайт не призначений для дітей, тому просимо, щоб діти не передавали і / або залишали особисту інформацію на цьому сайті.

 1. МЕТА ПРАВИЛ.
  1. Правила створені з метою визначення меж, дотримання яких необхідно для використання Сайту.
  2. Правила сформульовані з урахуванням чинного законодавства України.
 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
  1. «ТОВ Зеротранс» визначає правила поведінки на Сайті і залишає за собою право вимагати їх виконання від користувачів.
  2. Незнання правил не звільняє від необхідності їх виконання.
 3. ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ.
  1. Всі права на інформацію, розміщену на даному сайті, належать «ТОВ Зеротранс».
  2. Зміна матеріалів або використання їх за іншим призначенням є порушенням авторських прав.
  3. У разі порушення правил користування цим сайтом «ТОВ Зеротранс» залишає за собою право застосувати до порушників всі допустимі законом заходи, щодо захисту і відновлення своїх прав.
  4. У разі порушення правил користування цим сайтом «ТОВ Зеротранс» залишає за собою право застосувати до порушників всі допустимі законом заходи, щодо захисту і відновлення своїх прав.
  5. Користувач обізнаний і підтверджує, що Сайт та його зміст використовується для особистої і не комерційної вигоди.
  6. Користувач підтверджує, що не буде:
   1. втручатися або намагатися втручатися в штатну роботу сайту, в тому числі, але не обмежуючись, із застосуванням вірусних атак, зміни пакетів TCP / IP або відправки великого обсягу інформації або діями, які можуть привести надмірної або непропорційно велике навантаження на інфраструктуру, яка підтримує Сайт;
   2. намагатися розшифрувати, декомпілювати, розібрати і міняти будь-яким іншим способом будь-яку частину програмного забезпечення, яке складає і підтримує сайт і його зміст;
   3. видаляти або змінювати будь-які повідомлення про право власності, торгові знаки, будь-які рекламні матеріали за змістом;
   4. включати рекламні та промо матеріали, свої або третіх осіб, в зміст сайту, в тому числі, але не обмежуючись, в додаткові матеріали або функції Сайту
   5. видавати себе за іншу фізичну або юридичну особу;
   6. вводити в оману з приводу приналежності до того або іншій фізичній або юридичній особі;
   7. використовувати, вставляти і / або давати посилання на будь-які матеріали та інформацію по Сайту;
   8. використовувати Сайт не так, як дозволено в цих правилах і умовах; і / або використовувати Сайт або будь-яке його зміст, порушуючи відповідні закони.
  7. «ТОВ Зеротранс» залишає за собою право забезпечувати дотримання Правил і Умов без повідомлень, а також на свій розсуд припинити дію цих Правил і Умов та / або припинити або призупинити доступ користувача до використання Сайту в будь-який час без попереднього повідомлення в разі, якщо Користувач не дотримується (або є підстави підозрювати, що користувач порушив) будь-якого пункту Правил і умов. У разі, якщо «ТОВ Зеротранс» в межах цих Правил і умов, обмежує і / або припиняє доступ Користувача до сайту, то «ТОВ Зеротранс» не несе відповідальності і не покриває збитки Користувача, що виникли при використанні Сайту.
 4. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.
  1. У тій мірі, в якій це дозволено законодавством, «ТОВ Зеротранс» і пов’язані з ним компанії, директора, відповідальні керівники, співробітники, агенти, підрядники, наступники або довірені особи не несуть відповідальність за будь-які збитки, що випливають прямо або побічно при використанні даного сайту або будь-якого іншого сайту, пов’язаного з даним сайтом.
  2. Ні в якому разі, відповідальність за наслідки, до яких прямо або побічно привело використання інформації, розміщеної на Сайті, не може покладатися на «ТОВ Зеротранс» і бути підставою для судового переслідування.
  3. «ТОВ Зеротранс» не дає жодних гарантій, що який-небудь файл або програма, які можна завантажити з даного сайту і / або використовувати з його допомогою, не містить помилок, вірусів, дефектів та інших чинників, які можуть завдати шкоди даними, а також апаратного або програмного забезпечення користувача.
  4. Послуги сайту надаються за принципом «як є» без гарантій будь-якого роду, як прямих, так і непрямих. Користувач в добровільному порядку відмовляється від судового переслідування «ТОВ Зеротранс» і відшкодування можливого або заподіяної шкоди Користувачеві.
  5. Ні адміністрація сайту, ані її партнери або співробітники не гарантують безперебійної і безпомилкової роботи Сайту також вони не гарантують, що такими будуть як результати, отримані в ході використання Сайту, так і точність, і застосовність його матеріалів.
  6. «ТОВ Зеротранс» не несе ніякої відповідальності перед Користувачем або третіми особами за можливий збиток, пов’язаний з використанням інформації або матеріалів, розміщених на даному сайті.
 5. ТОЧНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ.
  1. «ТОВ Зеротранс» має намір докладати всіх зусиль, щоб забезпечити точність і актуальність даних, отриманих від відповідного Постачальника, що містяться на цьому сайті. У представленій інформації на даному сайті, можуть містити технічні неточності або помилки. «ТОВ Зеротранс» не приймає на себе ніякої відповідальності за точність інформації, наданої на сайті, і весь ризик використання такої інформації покладається на користувача.
 6. ПОСИЛАННЯ НА САЙТИ ТРЕТІХ ОСІБ.
  1. Даний Сайт може містити інформацію про сайти третіх осіб. Перехід на будь-який інший Інтернет-ресурс, пов’язаний з даним сайтом, здійснюється на страх і ризик користувача. «ТОВ Зеротранс» не несе відповідальності за точність інформації, даних, поглядів, порад або заяв, зроблених на сторінках сайту. Посилання на продукцію та послуги третіх осіб робиться в інформаційних цілях і не має на увазі, що «ТОВ Зеротранс» їх підтримує або рекомендує, або несе за це відповідальність.
 7. ЗМІНА УМОВ.
  1. «ТОВ Зеротранс» час від часу може вносити зміни в Правила користування Сайтом. Проглядаючи даний Сайт, Користувач зобов’язаний дотримуватися цих Правил, тому Користувач зобов’язаний перевіряти їх зміст при кожному новому відвідуванні сайту.
  2. «ТОВ Зеротранс» залишає за собою право змінювати дані про послуги та продукцію в будь-який час без попереднього повідомлення користувача.